Θίγκβελλιρ και Γκέυζιρ - George Vlachos | PHOTOGRAPHY
Στην περιοχή με τους θερμοπίδακες Γκέυζιρ

Η Ισλανδία είναι μία νεαρή γεωλογικά περιοχή, η οποία βρίσκεται πάνω στη μεσοωκεάνεια ράχη του Ατλαντικού.

Η θέση αυτή σημαίνει έντονη γεωλογική δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό ηφαιστείων, όπως τα Χέκλα (Hekla), Ελντγκιάου (Eldgjá), Χερδουμπρέιδ (Herðubreið) και Έλντφελ (Eldfell).

Το νησί διατρέχει η μεσοωκεάνια ράχη (το γνωστό ρήγμα των τεκτονικών πλακών), που ανέρχεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης έρευνας των σχηματισμών της.

Το γεωλογικό ρήγμα του Θίγκβελλιρ και οι θερμοπίδακες Γκέυζιρ αποτελούν μαρτυρίες αυτής της συνεχούς και έντονης γεωλογικής δραστηριότητας...


Powered by SmugMug Log In